HEM    
 
 
Om Vanto

Affärsidé

Vanto avser att med vår kompetens skapa värde för våra kunder i form av bästa tänkbara avtal för såväl inrikes som utrikes frakter.


Värderingar

Våra uppdragsgivares förtroende är av yttersta vikt för oss. Vi kommunicerar öppet och ärligt. Informationen som kunder anförtror oss behandlas på ett ansvarsfullt sätt. Vi har hög kvalitet i vårt arbete och respekterar våra kunders rätt till hög integritet.


Vilka är vi

Vanto är verksamma i Stockholm och drivs av Petteri Pohjalainen. Petteri har erfarenhet från tidigare säljarbete för ett globalt ledande expressfraktbolag där arbetet innehöll dagliga personliga kundkontakter med både större och mindre företag. Till detta kan läggas mångårig erfarenhet som affärsutvecklare och projektledare med uppdrag hos svenska storföretag.

Petteri Pohjalainen är utbildad Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.


Verksamhet

Näringslivet präglas idag mer än någonsin tidigare av globala affärer där behovet av transporter är ständigt ökande, liksom kraven på tillförlitlighet och snabbhet. För de flesta företagen är inte paket-, gods- och dokumentsändningar huvudaffären, men ofta kan de vara avgörande för företagens framgång. Detta avseende både fraktlösning och priser för dessa tjänster. I denna situation är de avtal som tecknas med fraktbolagen av yttersta vikt.

Vantos fokus är att hjälpa våra kunder till framgångsrika affärer genom rådgivning och förhandlingshjälp avseende avtalen för paket-, gods- och dokumentsändningar både inom Sverige och internationellt. Vi har både helhetssynen och detaljkunskaperna. Genom vår kompetens och erfarenhet är vi övertygade om att vi tillsammans kan uppnå avtal som skapar värden för våra kunder.

Petteri Pohjalainen

Vanto